CO JE NOVÉHO?

Revue Nakladatelství O nás...

11. ledna 2012:

Vítám Vás na stránkách, které uvádím do života počátkem roku 2012, jejich jménem e-stafeta chci naznačit souvislost se Štafetou - kulturním časopisem Prostějovska, který vycházel v letech 1968 až 2008 a na jehož tvorbě jsem se od roku 1992 podílel. Nakladatelství Geoda jsem zaregistroval v NK ČR počátkem roku 2002 se záměrem graficky upravovat a vydávat knihy a časopisy. Vydal jsem tři knihy pro kamarády, resp. o kamarádech, upravoval jsem Štafetu, upravil jsem i několik plakátů a drobných tisků. Doufám, že brzy zmizí panáček z levého horního rohu.

Boris Vystavěl

:::

Na tomto
webu